OCMW Laptopbib

In het kader van hetzelfde opzet voor het steunen van kwetsbare jongeren, heeft Rotary Arendonk bijgedragen tot het project van de laptopbib. Rotary Club Arendonk heeft het Sociaal Huis van het OCMW in Arendonk een 15-tal computers ter beschikking gesteld. Zij kunnen deze computers uitlenen zoals boeken in een gewone bibliotheek worden uitgeleend. De laptops worden ter beschikking gesteld aan studerende kinderen van gezinnen die het financieel niet zo breed hebben.

Lees verder...


CIRIS Arendonk - Lounge schuur

De kinderen en jongeren in het jeugdzorgcentrum van vzw Ciris in Arendonk hebben voortaan een eigen ‘chillroom’, een eigentijdse ontspanningsruimte. De verbouwing van het chalet en de inrichting ervan werd mogelijk gemaakt met hulp van Rotary Club Arendonk

Lees verder...


De 3Master (Kasterlee - Tielen)

De 3Master is het vlaggenschip van buitengewoon onderwijs in de regio Kempen. Rotary E-club Noord (opgegaan in Rotary Club Kasterlee) en Rotary Club Arendonk hebben in 2015 zorg gedragen voor de plaatsing van een “zandserre” voor kinderen met autisme. Daarnaast heeft Rotary Club Arendonk in 2016 specifiek materialen aangekocht voor de locatie in Kasterlee die vooral gericht zijn op het stimuleren van de zintuigen leerlingen met meervoudige beperkingen.

Lees verder...


Moederzorg Turnhout

Moeder-Zorg helpt kansarme moeders met kinderen van nul tot vier jaar met materiële hulp. De organisatie geeft noodhulp in de vorm van kleding, luiers, melk maar ook klein en groot baby- en peutermaterieel. Kansarme moeders komen bij de organisatie terecht na doorverwijzing door erkende diensten uit de regio Turnhout zoals OCMW, Kind & Gezin, vluchthuizen, huisartsen, schooldirecties en de sociale dienst van de politie. 23 vrijwilligers zetten zich in door het inzamelen van kleding, het bezoeken van tweedehandsbeurzen en het aankopen van materiaal via sponsoring.

Lees verder...