Het vroegere weeshuis aan het Wolfseind in Arendonk, in de tuin van het OCMW-rusthuis, is vandaag een modern ‘jeugdzorgcentrum’ voor jongeren die tijdelijk niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Ciris vzw is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp en erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. Het heeft een erkenning voor 23 modules verblijf en 2 modules contextbegeleiding. Dit wil zeggen dat Ciris vzw zich richt naar kinderen en jongeren die zich in een verontrustende leefsituatie bevinden en voorlopig niet thuis kunnen wonen. Ciris vzw kan tijdelijke opvang bieden aan deze kinderen en jongeren. Tegelijkertijd zal Ciris vzw ook begeleiding bieden aan het gezin; dit noemt men contextbegeleiding.

Rotary Club Arendonk ondersteunt in 2017 zeer specifiek projecten rond kwetsbare kinderen en jongeren.

VZW Ciris wenste een bouwvallig chalet om te bouwen en deed hiervoor beroep op onze club. De jongeren van Ciris zijn nauw betrokken geweest bij de realisatie. Zij lieten weten wat hun wensen waren en hebben meegewerkt aan het ombouwen van het chalet tot de chillroom.

Zij beschikken nu over een eigen polyvalente ruimte waar de jongeren na hun schooluren en in het weekend lekker kunnen chillen en ontspannen.