Het vroegere weeshuis aan het Wolfseind in Arendonk, in de tuin van het OCMW-rusthuis, is vandaag een modern ‘jeugdzorgcentrum’ voor jongeren die tijdelijk niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Ciris vzw is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp en erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. Het heeft een erkenning voor 23 modules verblijf en 2 modules contextbegeleiding. Dit wil zeggen dat Ciris vzw zich richt naar kinderen en jongeren die zich in een verontrustende leefsituatie bevinden en voorlopig niet thuis kunnen wonen. Ciris vzw kan tijdelijke opvang bieden aan deze kinderen en jongeren. Tegelijkertijd zal Ciris vzw ook begeleiding bieden aan het gezin; dit noemt men contextbegeleiding.

Rotary Club Arendonk ondersteunt in 2019 zeer specifiek projecten rond kansarmoede en kwetsbare kinderen en jongeren.