De 3Master is het vlaggenschip van buitengewoon onderwijs in de regio Kempen. Een echte master. Ze bieden zowel buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs als een (semi-) internaat aan. De 3Master heeft veel kennis en ervaring in huis en kan bogen op een jarenlange traditie, goede relaties met medici en een professioneel netwerk. Kinderen kunnen er hun volledige schoolloopbaan doorlopen, van 2,5 tot 21 jaar. Ze staan als school bekend om hun expertise.

Alle kinderen zijn hier welkom. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor élk kind, is de 3master in staat om ieder kind aan boord te nemen en een vaarroute te bieden die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen.

 

Op de locatie Tielen

Op de locatie Tielen werd in 2015 een “zandserre” voor kinderen met autisme aangebracht. De gelden voor deze werkzaamheden werden zowel door de Rotary E-club Noord (opgegaan in Rotary Club Kasterlee) en Rotary Club Arendonk ingezameld dankzij fundraising activiteiten. De E-club organiseerde een bevertocht met vertrek aan de watermolen in Retie. Rotary Arendonk heeft een deel van het geld van de jaarlijkse verkoop van de champagne en het organiseren van een “dinner & dance “ aangewend voor deze realisatie. Bovendien hebben heel wat leden de handen zelf uit de mouwen gestoken om de “zandserre” te realiseren en meer bepaald de zandbakken te vullen met wit zand. Rotary Club Arendonk, heeft daarenboven, evenals Rotary Club Kasterlee, beroep gedaan op de Rotary Foundation, de overkoepelende organisatie op districtsniveau van Rotary, waardoor er bijkomende fondsen ter beschikking werden gesteld.

Uitdagend en veilig - Door de plaatsing van een zandserre willen de clubs de 3Master helpen te voldoen aan de specifieke noden aan uitdagend en overzichtelijk spelaanbod voor kinderen met autisme. De 3Master Tielen biedt onderwijs voor een 90-tal lagereschool kinderen met autisme. Zij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. De speelplaats moet uitdagen tot ondernemen en daarbij moet er veel afwisseling zijn in spelaanbod. De zandserre gaat daar zeker toe bijdragen. Hier kunnen de kinderen in alle rust en veiligheid in en met zand spelen.

 

Op de locatie Kasterlee

Buiten en boven het aanbrengen van de “zandserre”, heeft Rotary Club Arendonk bijgedragen om de werking voor meervoudig beperkte leerlingen uit te breiden. Deze leerlingen worden via een activiteitenaanbod zeer basaal, op niveau van de zintuigen, gestimuleerd. Het was de bedoeling dat de school zich in de toekomst meer gaat richten op meervoudig beperkte jongeren. Zij kunnen nu reeds onderwijs volgen in De 3Master in Kasterlee, maar er kan slechts een beperkt aantal leerlingen toegelaten worden omdat dit een zeer specifieke infrastructuur en ruime omkadering vraagt. De school wilde graag meer leerlingen met meervoudige beperkingen kunnen laten doorstromen van de lagere school naar het secundair onderwijs. Dit vergt aanpassingen die héél specifiek zijn en die vooral gericht zijn op materialen die de zintuigen stimuleren. Immers, deze jongeren functioneren met een emotionele ontwikkelingsleeftijd van een paar maanden tot 2 jaar. Dat wil zeggen dat het jongvolwassenen zijn met een mentale leeftijd van een baby of een peuter.

Rotary Club Arendonk heeft met de aankoop van een aantal van dergelijke materialen voor de stimuli-klassen, gericht op onderwijs voor meervoudig beperkte jongeren van 13 tot en met 22 jaar, een bijdrage kunnen leveren om meer leerlingen de mogelijkheid te bieden van deze infrastructuur gebruik te maken.